«

»

dec 10

14 december 2017: Algemene Ledenvergadering LTTC

ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van LTTC

Locatie : LTTC, kofschip 6 te Lelystad
Datum : donderdag 14 december 2017
Aanvang : 19.30 uur
Voor wie : alle seniorleden en ouders/verzorgers van de jeugdleden

Agenda :

  1. Opening vergadering
  2. Vaststellen notulen ALV d.d. 8 december 2016
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/voorstellen
  4. Verslag wedstrijdsecretaris Senioren (Rolf Steenge)
  5. Verslag Wedstrijdsecretaris Jeugd (Raymond Regterink)
  6. Verslag portefeuille Voorzitter (Dennis Velthuis)
  7. Verslag Penningmeester (Ineke Wolschrijn)
  8. Verslag Kascommissie (Edo Gagliardi en Marcel Roos)
  9. Verkiezingen bestuursleden/herkiesbaarheid huidige bestuursleden
  10. Rondvraag en sluiting

 

Om te voorkomen dat de Algemene ledenvergadering veel tijd in beslag neemt, kunnen alle leden eventuele vragen, stukken en voorstellen uiterlijk 5 december a.s. aan Dennis Velthuis worden gestuurd: ddvelthuis@planet.nl.

Nu het bestuur besluiten wil nemen, waarbij jouw stem telt, wordt op je aanwezigheid gerekend. Mocht je verhinderd zijn, ben je verplicht je af te melden bij het bestuur: ddvelthuis@planet.nl.

Mocht je verhinderd zijn, maar je wil toch een stem uitbrengen, dan kan iemand je te vertegenwoordigen. Dit kan uitsluitend middels een schriftelijke machtiging. Een seniorlid kan slechts 1 afwezig lid vertegenwoordigen. Ouders kunnen stemmen voor hun kind(eren) die lid zijn.

Zonder tegenbericht zien wij je graag bij de Algemene Leden Vergadering op donderdag 14 december a.s.